Nghiên cứu khoa học
Các nghiên cứu đăng trên tạp chí
Điểm sáng tạo của công nghệ nằm ở việc sử dụng các chủng vi sinh vật tại chỗ; không sử dụng các hệ vi sinh vật ngoại lai. Việc tách; nuôi và nhân giống được tiến hành với công nghệ phù hợp trong điều kiện của Việt Nam.Xem thêm
Tin tức
Nhằm nắm bắt xu thế của thị trường trong và ngoài nước, nhiều địa phương đã tiếp cận hướng...
Hỗ trợ 100% chi phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ, chi...
Các mặt hàng như tiêu, điều, cà phê Việt Nam đều đứng số 1 hoặc số 2 về khối...
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Tổng hội nông nghiệp, các chuyên gia và Doanh nghiệp tham dự Diễn đàn...
Từ vị trí là trụ đỡ cho nền kinh tế, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dần sang trạng...
Thực phẩm bẩn tràn lan, rau nhiễm hóa chất độc theo dạng “vô hình” luôn xuất hiện trên thị...
Chi phí để làm rau VietGap cao, trong khi giá bán không tăng; người tiêu dùng chưa phân biệt...