Bài toán Nông nghiệp Việt Nam

Câu chuyện nông nghiệp Việt Nam hiện nay:

Chúng ta đã tốn quá nhiều giấy bút viết về thực trạng nông nghiệp Việt Nam và nhiều câu chuyện xung quanh giải cứu nông sản cho người nông dân. Những từ khóa xuất hiện nhiều trên Internet như: Giải cứu nông sản, được mùa rớt giá, được giá mất mùa, nông sản bẩn, thực phẩm bẩn, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất tự phát, dư lượng Nitrat, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, nông sản xuất khẩu bị trả về, chi phí sản xuất cao, xuất thô, nông sản việt không có thương hiệu….Nếu không có giải pháp căn cơ thì nông nghiệp Việt có nguy cơ thua chính trên sân nhà trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới hiện nay.

Theo chúng tôi có một số vấn đề cần khắc phục trước mắt, nếu quyết tâm chúng ta có thể thay đổi theo hướng tích cực:

(1) Sản xuất sạch, trước tiên phục vụ cho người tiêu dùng nội địa sau mới hướng tới xuất khẩu

(2) Cần tổ chức lại khâu sản xuất dưới hình thức các tổ chức của nông dân để tập hợp các hộ cá thể để sản xuất hàng hóa quy mô lớn như Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã

(3) Hạ chi phí sản xuất

(4) Tổ chức tốt chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ bền vững

Sản xuất sạch: Ứng dụng công nghệ vi sinh, hữu cơ vi sinh, sinh học giảm dần sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học.

Tổ chức sản xuất: Cả hệ thống chính trị vào cuộc để củng cố, phát triển Hợp tác xã kiểu mới làm bà đỡ cho kinh tế hộ, sản xuất hàng hóa

Hạ chi phí sản xuất: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, khuyến khích sử dụng công nghệ trong nước, đầu tư nghiên cứ ứng dụng công nghệ sinh học (phân bón, thuốc trừ sâu sinh học, công nghệ gen tạo ra những giống chất lượng cao…).

Tổ chức chuỗi liên kết: Ban đầu xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ dần xây dựng chuỗi giá trị theo ngành hàng từng bước nâng cao giá trị nông sản.

 

 

 

Bình luận