Địa chỉ vàng ứng dụng công nghệ Vi sinh Âu Lạc sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường

Nhằm nắm bắt xu thế của thị trường trong và ngoài nước, nhiều địa phương đã tiếp cận hướng sản xuất nông nghiệp an toàn thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn với người tiêu dùng, mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, bảo vệ môi trường. Một trong số địa phương tiên phong đó là tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn làm điểm ứng dụng công nghệ vi sinh, hữu cơ Vi sinh Âu Lạc trong sản xuất nông nghiệp an toàn thân thiện môi trường trên cả ba lĩnh vực: Lúa gạo, Trái cây, Thủy sản vụ Đông Xuân năm 2017 từ 50 ha lúa của HTX Nông nghiệp Rạch Lọp, 50 ha lúa HTX Nông nghiệp Huyền Hội đến nay Trà Vinh có gần 2.000 ha lúa sản xuất theo quy trình công nghệ vi sinh, hữu cơ vi sinh của Âu Lạc.

Qua đánh giá, ứng dụng công nghệ vi sinh Âu Lạc giai đoạn đầu cải tạo đất đã tiết giảm được 40% phân bón hóa học, giảm được 3-4 lần phun xịt thuốc trừ sâu, đặc biệt có một số hộ tuân thủ quy trình do Âu Lạc đưa ra, chỉ dùng vôi đá để phòng ngừa nấm, bệnh thì hầu như không phải dùng đến thuốc trừ sâu hóa học.

Theo phản hồi từ người sản xuất, sử dụng Vi sinh Âu Lạc bộ rễ lúa phát triển mạnh, cây lúa cứng, lá xanh đến lúc thu thu hoạch năng suất tăng từ 10-15% so với canh tác hóa học, đất tơi xốp hơn, đặc biệt có giun về ruộng, bước đầu kết quả rất khả quan được đông đảo người dân đồng tình. Đặc biệt Tỉnh ủy Trà Vinh có Chỉ thị số 39 chỉ đạo toàn tỉnh ứng dụng công nghệ vi sinh Âu Lạc phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

Hiện nay, Huyện Tiểu Cần Tỉnh Trà Vinh đang ứng dụng toàn huyện trên ba lĩnh vực: Lúa, Trái Cây, Thủy sản tới đây Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh sẽ phối hợp với Âu Lạc làm việc với các địa phương trong tỉnh mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ này. Theo lộ trình, Trà Vinh sẽ xây dựng thương hiệu gạo an toàn định hướng hữu cơ, Tôm sạch, Trái cây sạch….

Qua đây, các doanh nghiệp thu mua có thể tiếp cận các Hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh để có được nguồn nông sản an toàn, đảm bảo chất lượng.

Thông tin liên hệ :

Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh – Ông Thái Phước Lộc, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0918 497 708

Phòng Nông nghiệp huyện Tiểu Cần – Ông Thảo TP Nông nghiệp: 0907 996 156

HTX Nông nghiệp Rạch Lọp, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần: Ông Huỳnh Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điện thoại: 0988 136 836

Một số hình ảnh:

Lúa sản xuất ứng dụng công nghệ Vi sinh:

Bình luận

Xem thêm