Tài liệu tham khảo!

Lĩnh vực Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản
1. Sổ tay canh tác hữu cơ PGS! Tải về:

ADDA. So tay PGS cho nguoi san xuat

2. Giáo trình công nghệ sinh học thực vật

Tải về

 

  1.  Hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh bổ sung vi sinh cho thức ăn thủy sản. Tải về: TL. Bo sung vi sinh cho thuc an Thuy san

3. Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Tải về

 

 

Bình luận